Hírek
Féltő szeretete vitte véghez
Csűry István

„Uralma növekedésének és a békének nem lesz vége a Dávid trónján és országában, mert megerősíti és megszilárdítja törvénnyel és igazsággal mostantól fogva mindörökké.” (Ézs6,9)

  Messiási uralkodásról szól az ószövetség evangélista prófétája. Jézus Krisztus születése után mi már nem jövőt álmodó reménykedéssel beszélünk a messiási korszakról, hanem úgy, mint megvalósult tényről. Megszületett a világ Megváltója, Isten megszabadította a bűn nyomorában embertelen körülmények között vergődő és saját magától soha talpra állni képtelen, de vétkeihez gyakran visszaeső embert.

  Kettős érzéssel küzdünk. Egyfelől hisszük és hirdetjük, hogy karácsony az újszövetség első ajándéka, ugyanakkor aggodalmasan szemléljük, hogyan jelentkeznek múltra emlékeztető, és sokszor a legrettenetesebb eseményeket is felülmúló történések. Hogyan alakul a messiási kor, ha a pogány politeizmus folyamatosan kísérti Isten népét, halálosan fojtogatja és tömegesen szedi az áldozatait, kérdezzük egyre szorongóbban az ingerült kételkedők gyűrűjében.

  A prófétákat üldöző sötét világ (Ézs9,1) mintha nem változott volna sorsjobbító irányba. Sőt, romlások sorozatát fedezhetjük fel. Karácsonykor erőteljesebb az ellentmondás, mert szívet bántóbb Isten szeretetének ünnepén a fegyverek ropogásába elvegyülő gyűlölet, lélek gyilkoló a családi találkozásokat szétfeszítő indulatok kirobbanása, vagy a nyugalomban felszentelhető idő megmérgezése és átkos órákra váltott – ünnepinek készülő – alkalmak megfertőzése. Ünnepeink külső és belső szorongások között terhelődnek, és roppannak össze maguk alá temetve a gyógyulást remélő embert. Ezért jutunk el a félelmetes megállapításig, hogy ünnepeink felszínesek és feleslegesek, vagy beállunk azok közé, akik csak szabadon eltölthető, önrendelkezésre rendelt alkalomnak ítélik az ünnepet. Az ünneptelen szabadnapok fizikailag sem pihentetőek annyira, mint az ajándékba nyert örömnapok. Karácsony és minden más Úrnapja azért kimagaslóan más, mint minden másnap, mert ilyenkor Isten is örül az emberrel. Öröme akkor teljes, ha mi egymásnak örülve, együtt örülünk Mindenhatónkkal. Ilyenkor erősödünk a mennyei Hatalmas által, üdülünk Megváltónk szabadításról szóló üzenetével, és így áll helyre az egyensúlyát elveszítő élet a szeretet kiapadhatatlan forrásának, azaz Atyánknak megközelítésekor.

  Ézsaiás próféta tanítja hallgatóit erre a mennyeire, ami már most jelen van az ünnepi világban, azaz az örvendező emberek között, és a sötétségben is fénysugarakat kölcsönző földön. Erőlködik még a sátáni megtévesztés, az ördögi butaság még szedi az áldozatokat, a tragédiákon meggazdagodók utolsó krajcárig behajtják a halál jutalékát, a gyilkos szándék Istent célozza, de az embert öli eszement pusztítás vérmocsarában.

  Ilyen állapotok között kell a karácsonyi evangéliumnak megszólalnia! Mindennek, ami embertelen, ami sötét, ami sátáni, ami halálos egyszer vége lesz, nem önmagától és nem véletlenül, hanem Isten jóságos akaratából. Nem történik azonnal, de az esemény elkezdődött. A próféta messiáslátása megjelent, mint üdvösséget jelentő hatalom, aminek minden végessel ellentétben, sohasem lesz vége. Bár illuzórikus álmodozásnak hat ez a gondolat, mégsem az. Illetve nehezen elképzelhető megvalósulásról gúnyolódnak a hitetlenek és bizonytalankodnak a megtévesztett egyháziak is. Ünneprontás nélkül ki kell mondanunk, ameddig a bizonyságtevő igehirdetés nem szólal meg ellenállhatatlanul és lerázva minden hamis kompromisszumot, addig segíteni fogja a rossz győzelmi vágyát. Végleg szakítani kell ezzel a langyos – se nem hideg, se nem forró – keresztyéni gyávasággal. Egyre határozottabban, lendületesebben, bátrabban mondanunk kell, kiáltanunk kell, alkalmas és alkalmatlan időkben és helyeken, hogy: „Uralma növekedésének és a békének nem lesz vége…”

  A mai keresztyén egyháznak nem feladata, sőt bűne, ha az örök igazságot átfogalmazza, átírja, hamisan magyarázza. Ezzel gyengíti a hit hordozóit, és erősíti a diabolikus hatalmak értelmet és józanságot elveszített győzelmi mámorát. Néhány évtizeden nyomorított és elbénított, gondolkozásról leszoktatott társadalmakat kell nekünk nem kis áldozattal és energiával visszavezetni az évezredek próbáin soha meg nem tántorodott igazsághoz, azaz Isten országa törvénnyel és igazsággal megerősített életteréhez, amely örökre megmarad. Megmarad akkor is, ha ma törvényeket csúfolnak meg, hazugsággal irányítanak, vádakat és rágalmakat helyeznek mindenek elé.

  A végső győzelem karácsonykor megtörtént, mert megszületett az, Aki utunk, igazságunk és életünk! Legyünk Neki elszánt követői, hogy soha ne vegye el semmi tőlünk a bizonyság hiteles hangját, soha ne bizonytalanodjunk el, mert tekintélye a mennyből jött és folyamatosan szüntelenül jönni fog a Benne bizakodókhoz! Imádkozzunk önmagunkért, a képmutató keresztyénekért, az árulókért és a hitetlenekért a tisztán látás reményében!

 Nagyvárad, 2022 karácsonyán

A békesség kötelékében!

  Csűry István

leköszönő püspök


Dragostea Lui protejatoare a realizat acest lucru

(Scrisoarea pastorală de Crăciun 2022)

"Creșterea stăpânirii și a păcii lui nu se va sfârși în tronul lui David și nici în împărăția lui, căci el o va întemeia și o va întări cu lege și dreptate de acum înainte, în veci". (Is 6:9)

Despre domnia mesianică se vorbește în Vechiul Testament prin profetul evanghelist. După nașterea lui Iisus Hristos, nu mai vorbim de epoca mesianică cu speranțe de viitor, ci ca de un fapt împlinit. S-a născut Mântuitorul lumii, Dumnezeu a răscumpărat omul care se afla în mizeria păcatului, în condiții inumane, incapabil să se vindece de păcatele sale, ci căzând adesea din nou în păcat.

Ne luptăm cu un sentiment dublu. Pe de o parte, credem și proclamăm Crăciunul ca fiind primul dar al Noului Testament, dar, în același timp, urmărim cu nerăbdare evenimente care ne amintesc de trecut și care, de multe ori, depășesc cele mai teribile evenimente. Cum se va dezvolta epoca mesianică dacă politeismul păgân continuă să bântuie poporul lui Dumnezeu, sufocându-l și făcându-i victime în masă, ne întrebăm cu o neliniște din ce în ce mai mare într-un cerc de îndoieli iritate.

Lumea întunecată care îi persecuta pe profeți (Is 9,1) pare să fi rămas neschimbată în bine. Dimpotrivă, descoperim o serie de deteriorări. Contradicția este mai accentuată de Crăciun, pentru că este mai sfâșietor să auzi, de sărbătoarea iubirii lui Dumnezeu, ura amestecată cu pocnetul armelor, explozia de patimă ucigătoare de suflet care sfâșie reuniunile de familie, sau otrăvirea timpului consacrat în liniște și contaminarea ocaziilor transformate în ore blestemate - festive în aparență. Sărbătorile noastre sunt încărcate de angoase externe și interne, prăbușindu-l și îngropându-l pe omul care speră în vindecare. De aceea, ajungem la concluzia înfricoșătoare că sărbătorile noastre sunt superficiale și de prisos, sau ne alăturăm celor care văd în sărbătoare o ocazie de a petrece liber, o ocazie de autodeterminare. Zilele de repaus obișnuite nu oferă aceeași liniște sufletească ca sărbătorile noastre primite cadou de la Domnul. Crăciunul și toate celelalte zile ale Domnului se deosebesc de toate celelalte zile pentru că sunt zile în care Dumnezeu se bucură împreună cu omul. Bucuria Lui este deplină atunci când ne bucurăm unii cu alții, bucurându-ne împreună cu Atotputernicul nostru. Apoi suntem întăriți de Cel Puternic din ceruri, reîmprospătați de mesajul de mântuire al Mântuitorului nostru și astfel viața care și-a pierdut echilibrul este restabilită pe măsură ce ne apropiem de sursa infailibilă de iubire, Tatăl nostru.

Profetul Isaia îi învață pe credincioșii săi despre acest rai, care este deja prezent în lumea sărbătorii, adică printre oamenii bucuroși, și pe pământ, care dă raze de lumină chiar și în întuneric. Înșelăciunea satanică încă lucrează, nebunia diabolică încă își face victime, cei care se îmbogățesc pe seama tragediei încasează comisionul morții până la ultimul bănuț, intenția criminală îl țintește pe Dumnezeu, dar ucide omul într-o mlaștină sângeroasă de distrugere nebună.

În astfel de condiții trebuie să vorbească Evanghelia Crăciunului! Tot ceea ce este inuman, tot ceea ce este întunecat, tot ceea ce este satanic, tot ceea ce este mortal, va lua sfârșit, nu de la sine și nu din întâmplare, ci prin bunăvoința lui Dumnezeu. Nu se întâmplă imediat, dar evenimentul a început. Viziunea mesianică a profetului a apărut ca o putere de mântuire care, spre deosebire de toate sfârșiturile, nu se va sfârși niciodată. Deși poate părea un vis iluzoriu, nu este așa. Și este o realizare greu de imaginat, batjocorită de necredincioși și pusă la îndoială de credincioșii înșelați. Trebuie să spunem deschis, că atâta timp cât mărturia predicării Cuvântului nu vorbește irezistibil și nu scutură toate compromisurile false, ea va ajuta dorința răului de a învinge. Trebuie să ne despărțim în sfârșit de această lașitate creștină călduță - nici rece, nici fierbinte. Trebuie să spunem, trebuie să strigăm, din ce în ce mai ferm, din ce în ce mai îndrăzneț, în momente și locuri potrivite și nepotrivite: "Nu va fi nici un sfârșit pentru creșterea stăpânirii lui și pentru pace..."

Nu este datoria bisericii creștine, ci păcatul ei, dacă reformulează, rescrie sau interpretează greșit adevărul etern. În acest fel, îi slăbește pe purtătorii credinței și întărește triumful puterilor diabolice care și-au pierdut rațiunea și sănătatea mintală. Trebuie, cu sacrificii și energii mari, să conducem societățile asuprite și paralizate de câteva decenii, private de rațiune, înapoi la adevărul care nu s-a clintit niciodată în încercările mileniilor, adică la spațiul viu al Împărăției lui Dumnezeu, fortificat de lege și justiție, care va rezista veșnic. Ea va rămâne, chiar dacă legile sunt batjocorite, chiar dacă se controlează prin minciună, chiar dacă acuzațiile și defăimările sunt puse mai presus de orice altceva.

Victoria supremă de Crăciun a fost câștigată pentru că S-a născut Cel care este Calea, Adevărul și Viața noastră! Să fim adepți hotărâți ai Lui, pentru ca nimic să nu ne răpească vreodată vocea autentică a mărturiei Sale, să nu șovăim niciodată, pentru că autoritatea Lui este din cer și va veni mereu la cei care se încred în El! Să ne rugăm pentru noi înșine, pentru creștinii ipocriți, pentru trădători și pentru necredincioși, în speranța unei clarviziuni!

Oradea, Crăciun 2022

                                                                                                                         În legătura păcii!

                                                                                                                 István Csűry, episcop


His caring love made this happen

Of the greatness of his government and peace there will be no end. He will reign on David’s throne and over his kingdom, establishing and upholding it with justice and righteousness from that time on and forever. (Isaiah 9:6)

The prophet of the Old Testament speaks about the messianic reign. After the birth of Jesus Christ, we no longer refer to the Messianic Age as being a dream of a hopeful future, but an accomplished fact. The Saviour of the world was born. God redeemed humans from sin. They had been suffering from the inhuman conditions due to their sins, being unable to recover by themselves, often relapsing into sin.

This Advent, we have ambivalent feelings: on the one hand, we believe and proclaim that Christmas is the first gift of the New Testament, and, at the same time, we are anxiously observing events that remind us of the past and they often surpass the most horrible happenings. 

How will the Messianic Age develop, when pagan polytheism continues to tempt the people of the Lord, strangling them to death and taking its victims? It seems that the dark world that persecuted the prophets (Isaiah 9:1) has not changed for the better. On  the contrary, we are discovering retrogression. At Christmas the contrast is stronger, as it is more heart-breaking to experience the hatred combined with the sound of guns while preparing to celebrate God’s love. Our holidays are under external and internal pressure. This is the reason why we come to the terrible conclusion that our holidays are superficial and pointless, or we join those who consider celebrations opportunities to spend holidays freely, as occasions designated for self-determination. Holidays without celebration are not physically as relaxing either, as the gifted days full of joy.

Christmas, along with all the other days of Lord, is outstanding because during this time God rejoices with humans. His joy is complete only when we rejoice with each other and with our Almighty. This way, we are strengthened by the heavenly Mighty One, refreshed by the message about our Saviour’s salvation, and this is how the life that has lost its balance, restores when approaching Our Father, the unfailing source of love.    

Prophet Isaiah teaches about heaven, which is already present in our festive world, namely among celebrators, and on our planet, emitting beams even in darkness. Satanic deception still struggles, diabolical folly still takes its victims. The murderous intention targets God, but kills people in a bloody swamp of insane murder. It is in such conditions, that the Christmas Gospel must speak!

Everything that is inhuman, that is dark or deadly will come to an end, not by itself or by chance, but by God’s goodwill. This will not happen overnight, but the process has started. The prophet’s messianic vision has appeared as a power of salvation that will never end. Although this idea might seem an illusory dreaming, it is not.

We must pronounce without spoiling the holiday, that unless the testimony preaching does not speak irresistibly, getting rid of all false compromises, it will support the evil’s wish for victory. We must quit this lukewarm –– neither cold, nor hot Christian cowardice.

We must say more and more firmly, more dynamically, we must cry out in all circumstances,  times  and places, whether appropriate or not: „…of the greatness of his government and peace there will be no end. …”

It is not the duty of the present-day church, and it becomes sin  if they paraphrase, rewrite and misinterpret the eternal truth. This way it weakens the faith bearers and strengthens the diabolic powers’ flush of victory that has lost its significance and reason.

Our present task, which requires a lot of sacrifice  and energy is to redirect the society which has been kept in misery and paralyzed and has not been allowed to think, to the truth that has been always sturdy during all those thousands of years full of challenge, to the God’s Kingdom where laws and justice support life and it will last forever. It will endure, even though these days laws are mocked, and accusations and aspersion come before everything else.

At Christmas the final victory was achieved, as He, who is our path, our truth and our life, was born! Let us be his devoted followers, so that we can keep the genuine voice of certainty, let us never falter as His influence derives from Heaven and will continue to come to those who believe in Him. Let us pray for ourselves, for the hypocrite Christians, for the traitors and for the unbelievers, in hope of discernment.

Advent 2022

Bishop István Csűry

Pályázat - Bogdánd
Segítségnyújtás a földrengés áldozatainak
Anunț achiziție directă - PNRR 45 (Apel1)
Comunicat de presă - Lansare proiect - PNRR 45 (Apel1)
Dicsérd, Sion, Megváltódat!
ANUNȚ ACHIZIȚIE DIRECTĂ - PNRR 45 (Apel1)
Segítségnyújtás a törökországi földrengés áldozatainak
Ahol remény van, ott csodák születnek
Megújult a hegyközcsatári református templom
Beiktatták a Kárpátaljai Református Egyház újraválasztott püspökét
Imahét a Krisztus-hívők egységéért
PÁLYÁZAT – TÓTI
Féltő szeretete vitte véghez
Beiktatták Bogdán Szabolcs János püspököt
Megjelent a 2023-as Református Kalendárium
Közlemény
Pályázat - Nagykágya
Az egyházkerületi választások eredménye
Megjelent a 2023-as református falinaptár
Emmaus kurzus - letölthető anyag (pdf)
Bemutatkoznak az egyházkerületi jelöltek
Pályázat – Érszentkirály
Egyházkerületi jelölések 2022, a beérkezett nyilatkozatok tükrében
Sajtóközlemény (RO)
Egyházkerületi jelölések 2022
GYÁSZJELENTÉS
XVI. Kántorképző Tanfolyam
VÁLASZTÁSOK
Pünkösdi pásztorlevél 2022 (HU-RO-EN)
Pályázati felhívás – Borossebes
NÉPSZÁMLÁLÁS - segítség a nagyváradiaknak
Májusi körlevél a KRE Nőszövetségeinek
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Húsvéti pásztorlevél 2022 (Magyar – Román – Angol)
Húsvéti körlevél
Meghívó a Királyhágómelléki Református Egyházkerület Lelkészhetére
Zilahi Református Kollégium
Bölcsődét avattak Szalárdon, óvodát adtak át Mezőtelkiben
A Diakónia Keresztyén Alapítvány Nagyváradi Fiókja
A kommunizmus áldozatainak emléknapja
Közéleti találkozó
Karácsonyi pásztorlevél (magyar-román-angol)
Pályázati felhívás - Magyarberkesz
Pályázat - kórházlelkész
Megvásárolható a 2022-es Református Kalendárium
Már kapható a 2022-es falinaptár
Élőben követhettük az ünnepi istentiszteletet
Könyvbemutatóval kezdődött egyházkerületünk centenáriumi ünnepe
Kisgyermekgondozó tanfolyam indul Nagyváradon
Elhunyt dr. Molnár János professzor
NYILATKOZAT
Pályázati felhívás - iskolalelkészi állás
A 2021 őszi presbiterválasztások ütemtervezete
XV. Kántorképző Tanfolyam
TRIANON, A MÁSODIK MOHÁCS
Ünnepi istentisztelet és könyvbemutató Nagyvárad-Olasziban
Pályázati felhívás
PÜNKÖSDI PÁSZTORLEVÉL
A Harangszó májusi dupla számából (9-10)
A Harangszó húsvéti számából (7-8)
Húsvéti pásztorlevél 2021 (Magyar – Román – Angol)
Harangszó – márciusi dupla szám
Lelkésztovábbképzés 2021
Közlemény
Közlemény
Pályázati felhívás
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Meggyógyítom
Karácsonyi pásztorlevél
Az európai református egyházak új honlapja
Válaszd az életet...(5Móz.30,19)
Állhatatosan (adventi pásztorüzenet)
Pályázati felhívás - Mocsolya
Pályázati felhívás
Reformáció időszerűsítve
Hamarosan megvásárolható a 2021-es kalendárium
Hegyközcsatári templomfelújítás
Segítségnyújtás Farkas Klaudiának
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Református falinaptár
Református magyar óvoda épült Köröstárkányban
Felavatták a sportpályát a Lorántffyban
Felszentelték megyénk legrégebbi ékességét
Választási körlevél
Kórházlelkészi állás
Gyermekbibliahét
Körlevél a konfirmáció tárgyában
A történelem Ura adjon bölcsességet
Pünkösdi körlevél
A nemzeti összetartozás jegyében harangoznak a református templomok
KÖRLEVÉL
Lélek lebegett mindenek felett
HARANGSZÓ – májusi dupla szám (9-10)
Szóljanak a harangok!
Hitélet Erdélyben a koronavírus-járvány idején
Békesség zárt ajtók mögött is
Tájékoztatás a konfirmációról
Életen túl, halálon innen
Közösség Lélekben
Telefonos lelkisegély-szolgálat
HARANGSZÓ - áprilisi dupla szám (7-8)
Szeretett Szolgatársaim!
Rendkívüli intézkedések - az istentiszteleti alkalmak szüneteltetése
Online református istentiszteletek - frissítve
Körlevél a koronavírus tárgyában
Ökumenikus világimanap
Vigyük Isten elé hálaadásunkat!
Lelkésztovábbképzés - programfüzet
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS - Völcsök
A Harangszó januári számából
Egyházkerületi Közgyűlés
Ökumenikus imahét 2020
Karácsonyi körlevél
Nyilatkozat
KARÁCSONYI PÁSZTORLEVÉL
A keresztényüldözésről szóló második nemzetközi konferencia
Közös felelősségvállalás
Megjelent a 2020-as Református Kalendárium
KÖZLEMÉNY - Zilahi Református Wesselényi Kollégium
Gyászjelentés - Vicsai Ferenc
Lelkészértekezlet Királyhágómelléken
Idén is házhoz megy az egyetem
Moderátori látogatás Királyhágómelléken
M E G H Í V Ó
Nagyváradon a Bibliabusz
Meghívó a Nőszövetség XX. Konferenciájára
Sajtótájékoztató a bölcsődei beiratkozásról
Beiratkozás a Református Csillagocska Bölcsődébe
XIV. Kántorképző Tanfolyam
KÖRLEVÉL
Szentlélektől indíttatva
FELHÍVÁS
A Kölcsey-emlékház átadó ünnepsége – meghívó és program
Gyermekbibliahét bemutatónapok 2019
Húsvéti körlevél
JÉZUS NEVÉN SZÓLÍTOTTA - Húsvéti pásztorlevél
Adomány a közel-keleti keresztyének számára
Szakképzés a Lorántffyban
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Kiállítás a nagyváradi Lorántffy Központban
Megjelent a 2019-es Lelkésztovábbképző füzet
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Imahét 2019
Ingyenes szűrővizsgálat
KARÁCSONYI PÁSZTORLEVÉL 2018
Karácsonyi körlevél
Megvásárolható a 2019-es falinaptár
„Mind jöjjetek, örvendjetek!”
FELHÍVÁS lelkésztovábbképzés szervezésére
Megvásárolható a 2019-es Református Kalendárium
Körlevél a 2018. október 6-7-i népszavazás tárgyában
A 2018 őszi presbiterválasztások ütemterve
Pályázati felhívás
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Pályázat – Belényessonkolyos –Jánosfalva
Pályázati felhívás – Érendréd
Pályázati felhívás – Szilágyszér
XIII. Kántorképző Tanfolyam
KÖRLEVÉL – Gyűjtés az iraki keresztyének megsegítésére
Pályázati felhívás kántori állás betöltésére
Egységbe fűzi a megosztott népet
PÜNKÖSDI PÁSZTORLEVÉL
Pályázati felhívás
Könyvek a bihari reformáció történetéből
ÖNKÉNTES TOBORZÁS
Köszönet – Minority SafePack
Budapesten találkoznak Európa reformátusai
Húsvéti pásztorlevél
Húsvéti körlevél
Egyházkerületünk kiadásában megjelent könyvek
MEGHÍVÓ – Válts irányt! IKE Fesztivál
Gondolatok a vallási toleranciáról
Lelkésztovábbképző programfüzet 2018
Gyászjelentés
A vallásszabadság 450 éves évfordulóját ünneplik Erdélyben
Gyászjelentés
Elhunyt Tőkéczki László
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS – Albis
Karácsonyi körlevél
RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Karácsonyi pásztorlevél
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
„ERŐS VÁR A MI ISTENÜNK”
Egyházkerületi Kórustalálkozó
Református naptárak 2018-ra
MEGHÍVÓ
FELHÍVÁS
A Békés-Bánáti Egyházmegye utód-egyházmegyéinek V. Találkozója
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
F E L H Í V Á S
Ünnepség a Papp László Budapest Sportarénában
Fejlődik a missziói gyülekezet
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Hívő, református asszonyok együttimádkozása Nagyváradon
Közös nyilatkozat
Ajándék padok a Lorántffy Református Gimnáziumnak
Koreai presbiteriánusok Nagyváradon
XII. Kántorképző Tanfolyam
A nyári gyermekmissziós program bemutatója
Isten nevét zengték
Re:formálj! – Elindult a regisztráció a Csillagpontra
Svájci látogatók egyházkerületünknél
Pünkösdi körlevél
Őrizték az ősi várat
A Csokonai Színház két előadását tekinthetjük meg a hétvégén
Megrendelhető pólók, kulcstartók, kitűzők, golyóstollak
Egyházzenei konferencia
A Reformáció 500. évében megjelent egyházkerületi kiadványok
Budapesten tanácskoztak az egyházvezetők
Az Esperesek Kollégiumának ülése
MEGJELENT – Zsigmond József: Gyertyaláng
Húsvéti körlevél
Húsvéti pásztorlevél 2017
Őrizd a várat! – MEGHÍVÓ
A jubileumi év zenei programjai
Konfirmációi emléklapok
A Haranszó márciusi 2. számának tartalmából (6/2017)
Református zarándoklat szervezése
Az én reformációm – alázattal szolgálni
Közösen imádkoztak a Fülöp-szigeti nőkért
A Harangszó márciusi első számából (5)
Egységünnep lesz Nagyváradon
Megrendelhető egyházkerületi térképek
Mályiban tanácskoztak a református egyházvezetők
A Harangszó második februári számából (4/2017)
Megrendelhető banner és emléktábla – 500 ÉVES A REFORMÁCIÓ
500 ÉVES A REFORMÁCIÓ -megrendelhető zászlók
A Harangszó februári első számából (2017/3)
Felhívás - Pataki Boróka megsegítésére
A reformációi emlékév református megnyitója
Teljesen felújíthatják az ákosi műemlék templomot
A Magyar Kultúra Napján Budapest Szatmárra figyelt
Lelkésztovábbképzés 2017
A Harangszó második januári számából (2/2017)
Pályázat
A Nőszövetség elnökségi találkozója Biharfélegyházán
Imaheti füzet 2017
A Harangszó januári első számából (1/2017)
Mennyei látás karácsonykor
A Harangszó karácsonyi számából (23-24)
Karácsonyi körlevél
Körlevél
A Harangszó novemberi második számából (22)
Debrecenben tanácskozott a Generális Konvent elnöksége
PÁLYÁZAT
Könyvajánló – Magyar Református Korálkönyv
A Harangszó novemberi első számából (21)
Állandó kiállítás a váradi várban
Gyászjelentés
Meghívó az érendrédi gyülekezeti ház felavatására
Meghívó egyháztörténeti kiállításra
Meghívó – tanácskozás és megemlékezés 1956-ra
Az egyházkerületi választások eredménye
Ft. Csűry István a KRE régi-új püspöke
Álláshirdetés
Kisrégiós Hegyközi Presbitertalálkozó-képzés
Kövér László házelnök és Szász Jenő NSKI elnök látogatása
Megrendelhető a 2017-es Református Kalendárium
Meghívó egyházzenei konferenciára
Megrendelhető a 2017-es falinaptár
A Harangszó októberi első számából (19).
Kárpát-medencei Ifjúsági Imaéjjel 2016
Békés-Bánáti találkozó Aradon
Végleges jelöltlista az egyházkerületi választásokra
Gyülekezetépítésről, gyülekezetszervezésről tanulhattak a lelkészek
Kratochvil Károly halálának 70. évfordulója
A Harangszó második szeptemberi számából (18.)
Élő közvetítés a Lorántffyból
Nyilas Misi ösztöndíj program
A Harangszó szeptemberi első számából
Őszi pótfelvételi
Budapesti támogatás Csűry István püspöknek
Elindult a Magyar Református Egyház jubileumi honlapja
Egyházkerületi jelölések – összesítés
Nőszövetségi találkozó Köröskisjenőn
A Generális Konvent zárónyilatkozata
Generális Konvent
A Harangszó 12. számából
Debreceni nőszövetségi konferencián
Diplomaosztás a teológián
Segítséget kér a kutyfalvi református gyülekezet
VÁLASZTÁSI ÜTEMTERV A 2016. ÉVI TISZTÚJÍTÁSOKRA
Egyházmegyei kórustalálkozó Nagyvárad-Újvároson
Varga Attila az alkotmánybíróság új magyar tagja
GYÁSZHÍR
GYERMEKBIBLIAHÉT 2016 - Nagyváradi bemutatónap
A Presbiteri Szövetség konferenciája
XI. Kántorképző Tanfolyam
Meghívó
Pótfelvételi, doktorandusz-képzés a Selye János Egyetemen
KÖRLEVÉL
Pünkösdi körlevél
Rekordszámú jelentkező az idei Szeretethídon
Bocskai-konferencia Élesden
A „szabadító" Michiel de Ruyter emlékezete
PÜNKÖSDI PÁSZTORLEVÉL
Gyermek-Bibliahét 2016
Nagyváradon ülésezett a Generális Konvent Elnöksége
A protestáns egyházak aktuális kihívásairól
A jövő lelkipásztorai
Előzetes a Harangszó májusi első számából (9)
Generális Konvent elnökségi ülése
Elfogadta a Sapientia Alapítvány a PKE válságkezelő tervét
Meghívó – Diakóniai Központ felavatása Szamos-negyeden
A Harangszó 8. számából
Meghívó
Felavattuk egyházkerületünk székházát
Megújult egyházkerületünk honlapja!
Elkezdődött a Festum Varadinum
A Harangszó áprilisi első számából (7.)
Győri László kiállítása az Egyházkerületi Székházban
Meghívó az Egyházkerületi Székház szentelésére
Húsvéti pásztorlevél
A Harangszó húsvéti számából (6.)
Talpra, magyar!
A Harangszó márciusi első számából (5)
Harangszó író-olvasó találkozó Lugoson
Pályázati felhívás
Felhívás nemzeti közadakozásra
Gyűjtés a kárpátaljai nyugdíjas lelkipásztoroknak
Szeretethíd: elkezdődött a regisztráció
Megjelent a Velünk az Isten ötödik kötete
Elhunyt Dr. Eszenyeiné Dr. Széles Mária
V. Kopácsi István Egyháztörténeti Vetélkedő és Ifjúsági Találkozó
Csűry Bálint nyelvészre emlékeznek szülőfalujában
Egyháztörténeti konferencia
Álláshirdetés
Lelkésztovábbképzés 2016
Letették a Kölcsey Emlékház alapkövét Sződemeteren
Meghívó alapkőletételre
Elhunyt Tőkés István
Nyitott nap a Selye János Egyetemen
Csűry István püspök imaheti gondolatai
Előzetes a Harangszó januári második számából
Megragadta az Újszövetség közvetlensége
Partiumi Közlöny 2016/1
A Harangszó januári első számából (1.)
Aki látja a láthatatlant
Vajdaságban a migránsok után
Iratterjesztésünkben kapható
Előzetes a Harangszó karácsonyi számából (24)
Karácsonyi pásztorlevél
Körlevél
A Harangszó decemberi első számából (23)
Imahét a Krisztus-hívők egységéért 2016
Egyházkerületi közgyűlés a Nagyvárad-újvárosi templomban
Nőszövetségi vezetők konferenciája
Pályázat diákok számára
Nyilatkozat az európai migrációs válságról
Ifjúsági, katekétikai és missziói előadók tanácskoznak Nagyváradon
Rövidesen hozzáfognak a sződemeteri központ felépítéséhez
Előzetes a Harangszó második novemberi számából (22)
Kárpát-medencei körkép
Balatonfüreden találkozik a Generális Konvent Elnöksége
Megemlékezés a honvédekről
Pályázati felhívás
Köszönet a Gyermek-bibliahét szerzőinek
VÁLASZ
Luther Márton 95 tétele
FELHÍVÁS lelkésztovábbképzés szervezésére
Előzetes a Harangszó novemberi első számából
Készül a 2016-os Református Kalendárium
„Megmaradásunk erős bástyái a református gyülekezetek”
Az egyházi ingatlanok visszaszolgáltatát sürgeti az USA
A siteri templom restaurálás utáni átadása
120 éves a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet
Pályázati felhívás
Tanácskozni hívják a partiumi elöljárókat
Letölthető munkafüzet
Október 6-a aktuális üzenete
Kórustáborban készült a PTI vegyeskara a 25 éves jubileumi hangversenyére
Meghívó kántorkonferenciára
Kárpát-medencei imanap
KÖZLEMÉNY
Ingatag talajon ingatlanaink sorsa
Kanadai küldöttség egyházkerületünknél
Találkozó Békésen
Sürgetik a restitúciót az erdélyi magyar püspökök
Elkészült a 2016-os Református Falinaptár
KÖRLEVÉL
„Az emberekben nagyfokú a félelem”
Beharangozó – a Harangszó októberi második számából (20.)
A Harangszó októberi első számából (19)
Kárpát-medencei lelkész-futballbajnokság
Jó ütemben épül a KREK új székháza
Választási szabályzat
Egyházkerületi lelkészértekezlet
A Harangszó szeptemberi 2. számából
Hazatérés Napja lesz Hiripen
Bölcsesség és harmónia – Hálaadás Egriben
A Harangszó szeptemberi első számából
Pályázati felhívás
Megjelent a Reformáció Emlékbizottság fotópályázata
Új tantervek III.-IV. osztályban
KRISZ SPORTNAP
Interjú egyházkerületünk új főjegyzőjével
A Harangszó augusztusi számából
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS – Érköbölkút
Lelkésztovábbképző 2015. szeptember 16-18.
Látogatók Nagyváradon
Választási ütemterv
Akiket nem lehet elkedvetleníteni
A Kárpát-medencei Református Középiskolák XX. Találkozója
Főjegyzőt választott a Közgyűlés
Nőszövetségi konferencia
Határontúli intézmények pályázhatnak az Oktatási Alaphoz
„Mindenki összefogott értünk”
A HEKS elnöke Csűry István püspöknél
Felvételi teológiai alapképzésre a 2015-2016. akadémiai évre
Életterem, hol Istennel élet terem
Bemutatkoznak az egyházkerületi főjegyzőjelöltek – 2. rész
Ez a kórház nemzetstratégiai érdek
Pályázati felhívás
Bemutatkoznak az egyházkerületi főjegyzőjelöltek
Nagyváradon épülhet az erdélyi „magyar” kórház
Gyermek-bibliahét bemutatók
Az egyházkerületi főjegyző-jelölés összesítése
Szervezetten és szabadon – Katekétikai és ifjúsági előadók tanácskozása
Pótfelvételi és doktorandusz-képzés a Selye János Egyetemen
Kitüntették a kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet dékánját
Testvéregyházunk közgyűlésén vett részt Csűry István püspök
Crescendo Nyári Akadémia
Pünkösdi pásztorlevél - 2015
Egyházkerületi levéltári kiállítás
X. Kántorképző Tanfolyam
Völcsök története
Hamarosan megjelenik – Isten szava hozzánk
Ügyek mentén – Beszélgetés Csűry István püspökkel
Felszenteltetett a Kálvin János Gyülekezeti Ház Szatmárnémetiben
Meghívó a Doktorok Kollégiumára
Az épülő székházban kezdte meg ülését a KRE Igazgatótanácsa
Református Zenei Kalendárium 2015
Villámhárítók, villanyvezetés
Középkori templomok útja
Húsvéti körlevél
Imádság a háborús területek békéjéért
Királyhágómelléki Református Egyházkerület Nőszövetsége Vezetőségének tavaszi találkozója
Húsvéti pásztorlevél
Önkéntes nap az élesdi Kajántó Mária gyermek- és ifjúsági otthonban (képriport)
Fontos lépés az autonómia megvalósulásához
JÓTÉKONYSÁGI KONCERT ÉS BÁL
FELHÍVÁS
Felhívás Láncosból
Jövőképünk egyházunkról
Bogárdi Szabó István lett a Magyarországi Református Egyház Zsinatának új lelkészi elnöke
Diakónia Keresztyén Alapítvány – Nagyváradi Fiókszervezet
Észak-Írországban tanácskoztak az európai reformátusok
Lámpás Alapítvány
Körlevél a vallásoktatás tárgyában
Izraeli kirándulás – Lehet csatlakozni!
Pályázati felhívás – Köröstárkány
FELHÍVÁS – MAGYARKÉC
Zsuzsanna Bál – jótékonysági rendezvény
Gustav Adolf Werk – pályázati űrlap
Lelkipásztor továbbképzés 2015
Tájékoztató a Királyhágómelléki Református Nőszövetség Vezetőségének
Köszönet az adományozóknak!
Fotóriport az épülő Egyházkerületi Székházról
Velünk az Isten! IV. kötet
Krisztus az élő víz! – Imaheti gondolatok
A Mindenható árnyékában – kisfilm a cigánymisszióról
Imahét 2015
Pályázat a lecsméri lelkészi állásra
Pályázati felhívás - Protestáns Teológiai Intézet
Pályázati felhívás - Romániai Református Pedagógiai Intézet
Segítsetek megmenteni templomunkat! - Kisperegi Református Gyülekezet
Megjelent Csűry István: Célra igazító jegyzetek - II. kiadás
Közlemény - a Kárpátaljai Református Egyházkerület mellett
Húsvéti pásztorlevél
IMAHÉT 2014 - Programfüzet
Hirdetmény a magyarországi választásról - hogyan regisztráljunk és szavazzunk?
Egyházkerületünk 2013-as évi zenei rendezvényei
A Heidelbergi Káté szerepe a 21. század igehirdetésében
Megjelent a 2014-es Református Kalendárium
Megjelent a 2014-es falinaptár
Pályázat középiskolai tanulóknak
Karácsonyi pásztorlevél
Segélynyújtás az élesdi Kajántó Mária Gyermek és Ifjúsági Otthon részére
Országos Lelkészértekezlet - Meghívó
Húsvéti pásztorlevél
Pályázat kántori állás betöltésére
Összefognak a történelmi egyházak
Köszöntő az Erdélyi Ref. Egyházkerület tisztségviselőnek beiktatásakor
Tanácskozás a KRE, a Partium önkormányzati elöljárói és parlamenti képviselői között
Amerikai vendégek egyházkerületünkben
Pályázati lehetőség az Államtitkárságon
Zsuzsanna Bál - Egyházkerületünk jótékonysági rendezvénye
VELÜNK AZ ISTEN! - Áhítatok a Szatmári Egyházmegye lelkipásztoraitól
MEGJELENT - Molnár József Károly: Felsőmisztótfalu
Megjelent a 2013-as kalendárium és falinaptár
KÖZLEMÉNY a képviseletünk szükségességéről
A Generális Konvent zárónyilatkozata
A Mikó Kollégium visszaállamosítása előtt - Csűry István püspök beszéde Sepsiszentgyörgyön
Választási ütemterv - egyházközségi választások 2012
Tiltakozás a Mikó Kollégium visszaállamosítása ellen
Pásztori üzenet a Kárpát-medencei Református Nőszövetségekhez
Diakóniai találkozó
Egyházkerületi Presbiteri Konferencia
Adománygyűjtés Angyal Olívia megsegítésére
Lelkipásztori állás Rongy-ban (Belgium)
Köszöntő levél az Erdélyi Magyar Néppárt programalkotó fórumához
Látogatás a Németországi Református Egyháznál
Lámpás Alapítvány: A tájékoztatás védelemnyújtás
Köszöntő levél Áder Jánoshoz, Magyarország köztársasági elnökéhez
Verein für Internationale Jugendarbeit - VIJ
Csűry István püspök húsvéti körlevele
Generális Konvent - Zárónyilatkozat
Zsuzsanna Bál
A KRE Igazgatótanácsának közleménye - 2011. december 9.
Pásztori üzenet március idusán
Az Egyházkerületi Választási Bizottság közleményei
EVB-közlemények a megismételt főjegyző-választásról
Magasztos áldozathozatallal
Közlemény a 2011. november 18-i közgyűlési határozatokról
Kapható a 2012. évi REFORMÁTUS FALINAPTÁR
Csűry István püspök az Amerikai Egyesült Államokban
Karácsonyi pásztorlevél
Az egyházmegyei tisztújítások eredménye
Romamisszió - kihívás az egyháznak és a diakóniának
Népszámlálás 2011
Megvásárolható a 2011-es Kalendárium
Meghívó a Királyhágómelléki Református Lelkészértekezleti Szövetség értekezletére
KÖNYVBEMUTATÓ - Müller Dezső: Fogadj szívedbe
Csűry István püspök húsvéti pásztorlevele
Pótfelvételi a Selye János Egyetem Református Teológiai Karán
Jótékonysági rendezvény az élesdi árvaház javára
Csűry Istvánt választotta püspökké a Közgyűlés
Megemlékezés a deportáltakról
Adomány a vörösiszap-katasztrófa áldozatainak
Köszöntő levél az RMDSZ 10. Kongresszusán megjelent küldöttekhez
A 2010. október 22-én megválasztott tisztségviselők névsora
Újévi ajánlat
Közlemény a Székely Mikó Kollégium ügyében
Szociális központ készül Nagykárolyban
A Szatmári Egyházmegye új esperesi hivatala
Pályázati felhívás - lelkészt keres a Perth Amboy-i gyülekezet
Csűry István püspök levele Orbán Viktor miniszterelnökhöz
Pályázati felhívás - Kiskereki Református Egyházközség
Az egyházkerületi jelölések eredménye - összesítés
Megjelent a 2011-es református falinaptár
Bethlen Gábor emléktábla-avatás Gyulafehérváron november 16-án
Keresztyén Nők Világimanapja
Tájékoztatás Grand Rapidsból 2010. június 25.
Ünnepi pásztorlevél karácsonyi pásztorokhoz
Elkobzott ingatlanok a Nagykárolyi Egyházmegyében
Csűry István: Kiegészíthető gondolatok egy fejezet végén
A közös imádság erejével - női imanap december 5-én
Kántorkonferencia 2010. október 22-23
Nagyváradról közvetít a Duna-TV istentiszteletet október 31-én
Pályázat a gencsi lelkipásztori állás betöltésére
Szabályzat és ütemterv a 2010-es tisztújításokra
Adventi zenés áhítat a Zilah-ligeti református templomban
Színjátszó csoportok Nagyvárad-Velencén
Kántorképző tanfolyam 2010. augusztus 9-21
Elhunyt Seres Géza esperes, angyalkúti lelkipásztor
Megjelent Csűry István: Célra igazító jegyzetek c. könyve
Lorántffy Zsuzsanna Emlékév 2010 - eredmények
A KRE Nőszövetségének XI. Konferenciája
Református kórház Nagyváradon - meghívó és program
Színjátszó-csoportok találkozója 2010. november 13-án
Lorántffy Zsuzsanna Emlékév 2010
Beiktatták hivatalába Csűry István püspököt
Elhunyt Tolvaj László mezőbaji lelkipásztor
Ima a földrengés sújtotta Haitiért
Megalakult az egyházközi közelmúlt-kutatás Szakmai Egyeztető Fóruma
Trianonra emlékezett a Zsinat
Ne csak szóval szeressünk - Csűry István a Szeretethíd fővédnöke
KRE Közgyűlés - Közlemény 2010. május 28.
Meghívó könyvbemutatóval egybekötött tanulmányi napra
KRISZ rendezvények 2010-ben
Meghívó Csűry István püspöki beiktatására
Csűry István püspök húsvéti körlevele
Adakozás az árvízkárosultak javára
A temesvári népfelkelés 20. évfordulója
Karácsonyi pásztorlevél
2009-ben megjelent kiadványaink
Megjelent a 2010-es falinaptár és kalendárium
Újra a pályán - a Lorántffy Zsuzsanna Református Gimnázium kálváriája